Nowoczesne technologie informatyczne oraz wdrożenie e-usług publicznych

Posted by Sebastian Bożek on 28 lipca 2011 in Hotspot, Internet, Osiągnięcia |

 

W okresie od 30 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  Gmina i Miasto Błaszki realizuje  projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności usług Urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki”. Na jego realizację gmina pozyskała wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Całkowita wartość projektu wynosi 450 960,80 zł, natomiast kwota dofinansowania  z RPO WŁ 383 316,68 zł.
W ramach projektu zakupione zostały:  serwery, urządzenia sieciowe i oprogramowanie stanowiące podstawę dla systemu obiegu dokumentów i e-administracji, dodatkowy osprzęt do systemu obiegu dokumentów m.in. skaner sieciowy i drukarka, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo przesyłu danych.
Głównym celem projektu jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-Urzędu, przyjaznego dla obywatela, opartego o zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne. Koncepcja elektronicznej administracji zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem internetu. Pozwoli to na zdalne załatwienie formalności, które wcześniej wymagały fizycznej obecności petenta w urzędzie. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. urzędy muszą zapewnić obywatelom możliwość wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności drogą elektroniczną w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.
Projekt przewiduje rozbudowę systemu obiegu dokumentów oraz poprawienie działania Platformy e-usług publicznych. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu, za pośrednictwem komputerów i kiosków internetowych umieszczonych w urzędzie.

Copyright © 2008-2019 AdminBlog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.