Budowa systemu E-Usług GiM Błaszki

Posted by Sebastian Bożek on 21 grudnia 2010 in Bez kategorii |

W wyniku pozyskania przez Gminę i Miasto Błaszki dotacji w wysokości 450.960,80zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne przy wkładzie własnym 15% z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu: „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki”

Głównym celem projektu „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki” jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego E-urzędu w gminie Błaszki, przyjaznego dla obywatela, opartego o zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne.
Nikt nie lubi kolejek w urzędach. koncepcja elektronicznej administracji (E-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.
Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi elektroniczna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. złożenie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne i prawne przez internet, wyrobienie nowego dowodu bez wychodzenia z domu – to tylko przykłady takich usług. ich udostępnianie ma służyć usprawnieniu kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszeniu procedur załatwiania spraw urzędowych.
Przedmiotem projektu „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie E-usług publicznych dla mieszkańców gminy i miasta Błaszki” jest:

  • zakup serwerów, urządzeń sieciowych i oprogramowania stanowiących podstawę dla systemu obiegu dokumentów i E-administracji.
  • zakup dodatkowego osprzętu do systemu obiegu dokumentów m.in. skanera sieciowego, drukarki, terminali sieciowych oraz e-kiosków
  • zakup oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przesyłu danych

Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców oraz pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
Korzyści jakie osiągną poszczególni odbiorcy projektu:

  • obywatele i przedsiębiorcy – realizacja projektu umożliwi tej grupie odbiorców dostęp do szeregu usług publicznych on-line. zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie zaoszczędzi to czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. warto podkreślić, iż odbiorcami projektu nie będą tylko przedsiębiorcy obecnie działający na terenie realizacji projektu, ale także nowi inwestorzy. projekt będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z poruszaniem się. dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.
  • pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych – realizacja projektu pozwoli tej grupie odbiorców na bardziej efektywną pracę poprzez miedzy innymi oszczędność czasu. pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych dzięki realizacji projektu usprawnią swoje dotychczasowe obowiązki poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. czynności manualno-papierowe wykonywane przez pracowników zostaną skrócone do minimum. większa efektywność urzędników i mniejsza liczba błędów przez nich popełnianych wpłynie na poprawę wizerunku instytucji biorących udział w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 450.960,80zł

Numer wniosku: WND-RPLD.04.02.00-00-002/10

Copyright © 2008-2019 AdminBlog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.