Katalog stron internetowych

Posted by admin on 20 czerwca 2014 in Internet, www with Comments closed |

Uruchomiliśmy kolejny serwis internetowy – katalog stron www. Będą w nim umieszczane linki do stron związanych z Gminą i Miastem Błaszki. Katalog jest moderowany.

Tagi: ,

Serwis ogłoszeń lokalnych

Posted by admin on 11 kwietnia 2014 in Internet, www with Comments closed |

Trwają prace wdrożeniowe Serwisu Ogłoszeniowego Gminy i Miasta Błaszki. Wkrótce otwarcie. Strona umożliwi publikacje m.in. drobnych ogłoszeń przez mieszkańców gminy, w tym ogłoszeń typu kupię-sprzedam-oddam oraz ofert pracy w lokalnych firmach.

Tagi: , ,

Powiadamianie SMS

Posted by admin on 2 kwietnia 2014 in Bez kategorii with Comments closed |

Nowoczesne technologie informatyczne oraz wdrożenie e-usług publicznych

Posted by Sebastian Bożek on 28 lipca 2011 in Hotspot, Internet, Osiągnięcia with Comments closed |

 

W okresie od 30 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  Gmina i Miasto Błaszki realizuje  projekt pn. ,,Zwiększenie dostępności usług Urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki”. Na jego realizację gmina pozyskała wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Całkowita wartość projektu wynosi 450 960,80 zł, natomiast kwota dofinansowania  z RPO WŁ 383 316,68 zł.
W ramach projektu zakupione zostały:  serwery, urządzenia sieciowe i oprogramowanie stanowiące podstawę dla systemu obiegu dokumentów i e-administracji, dodatkowy osprzęt do systemu obiegu dokumentów m.in. skaner sieciowy i drukarka, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo przesyłu danych.
Głównym celem projektu jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-Urzędu, przyjaznego dla obywatela, opartego o zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne. Koncepcja elektronicznej administracji zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem internetu. Pozwoli to na zdalne załatwienie formalności, które wcześniej wymagały fizycznej obecności petenta w urzędzie. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. urzędy muszą zapewnić obywatelom możliwość wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności drogą elektroniczną w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.
Projekt przewiduje rozbudowę systemu obiegu dokumentów oraz poprawienie działania Platformy e-usług publicznych. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu, za pośrednictwem komputerów i kiosków internetowych umieszczonych w urzędzie.

Budowa systemu E-Usług GiM Błaszki

Posted by Sebastian Bożek on 21 grudnia 2010 in Bez kategorii with Comments closed |

W wyniku pozyskania przez Gminę i Miasto Błaszki dotacji w wysokości 450.960,80zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne przy wkładzie własnym 15% z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu: „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki”

Głównym celem projektu „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki” jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego E-urzędu w gminie Błaszki, przyjaznego dla obywatela, opartego o zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne.
Nikt nie lubi kolejek w urzędach. koncepcja elektronicznej administracji (E-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.
Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi elektroniczna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. złożenie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne i prawne przez internet, wyrobienie nowego dowodu bez wychodzenia z domu – to tylko przykłady takich usług. ich udostępnianie ma służyć usprawnieniu kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszeniu procedur załatwiania spraw urzędowych.
Przedmiotem projektu „Zwiększenie dostępności usług urzędu oraz jednostek podległych poprzez zakup nowoczesnych technologii informatycznych oraz wdrożenie E-usług publicznych dla mieszkańców gminy i miasta Błaszki” jest:

  • zakup serwerów, urządzeń sieciowych i oprogramowania stanowiących podstawę dla systemu obiegu dokumentów i E-administracji.
  • zakup dodatkowego osprzętu do systemu obiegu dokumentów m.in. skanera sieciowego, drukarki, terminali sieciowych oraz e-kiosków
  • zakup oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przesyłu danych

Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców oraz pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
Korzyści jakie osiągną poszczególni odbiorcy projektu:

  • obywatele i przedsiębiorcy – realizacja projektu umożliwi tej grupie odbiorców dostęp do szeregu usług publicznych on-line. zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie zaoszczędzi to czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. warto podkreślić, iż odbiorcami projektu nie będą tylko przedsiębiorcy obecnie działający na terenie realizacji projektu, ale także nowi inwestorzy. projekt będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z poruszaniem się. dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.
  • pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych – realizacja projektu pozwoli tej grupie odbiorców na bardziej efektywną pracę poprzez miedzy innymi oszczędność czasu. pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych dzięki realizacji projektu usprawnią swoje dotychczasowe obowiązki poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. czynności manualno-papierowe wykonywane przez pracowników zostaną skrócone do minimum. większa efektywność urzędników i mniejsza liczba błędów przez nich popełnianych wpłynie na poprawę wizerunku instytucji biorących udział w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 450.960,80zł

Numer wniosku: WND-RPLD.04.02.00-00-002/10

Archiwum BIP

Posted by Krzysiek on 17 sierpnia 2010 in Internet, www with Comments closed |

Wygląda na to że finalnie pożegnamy się ze starym Biuletynem Informacji Publicznej. Aktualny adres to http://bip.blaszki.pl. Archiwum ze starego BIP-a zassane HTTrackiem dostępne będzie pod adresem http://oldbip.blaszki.pl. Oczywiście dane zostaną przeniesione docelowo do nowego serwisu BIP oraz PeUP.

Problemy ze stronami

Posted by Krzysiek on 31 marca 2010 in Internet, www with Comments closed |

W ostatnich dniach wystąpiły problemy z dostępem do serwisów internetowych w domenie blaszki.pl. Udało się ustalić ich przyczynę – wymiana danych pomiędzy poszczególnymi stronami za pośrednictwem rss powodowała przeciążenie serwera. Ot. Ciekawostka… Wygląda na to że będziemy musieli zrezygnować z tej opcji.  Serwisy www powinny już działać poprawnie.

Tagi: ,

Modernizacja stron

Posted by Krzysiek on 12 marca 2010 in Internet with Comments closed |

Ruszyły kolejne stronki:

Tagi: ,

Błaszki na Facebooku II

Posted by Krzysiek on 18 lutego 2010 in Internet with Comments closed |

W ostatnich dniach liczba fanów Błaszek na portalu społecznościowym Facebook się podwoiła. Fakt że brakuje nam sporo do niektórych stron, zyskujących setki czy tysiące fanów dziennie ale biorąc pod uwagę dominację NK widać zę coraz więcej znajomych ma konta również na Facebooku. Zresztą w moim odczuciu NK musi jeszcze się sporo rozwinąć, żeby osiągnąć podobną funkcjonalność jak Facebook czy MySpace.

Tagi:

„Ogólnopolski Ranking gmin miejskich i miejsko-wiejskich” ZPP w roku 2009

Posted by Sebastian Bożek on 31 grudnia 2009 in Osiągnięcia with Comments closed |

Gmina i Miasto Błaszki została wyróżniona w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów Polskich w roku 2009. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w ośmiu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań ekoenergetycznych, proekologicznych i prozdrowotnych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności.

Spośród 2478 gmin, nasza gmina zajęła bardzo dobre 15 miejsce (najwyższe w powiecie sieradzkim), uzyskując 4125 pkt.

W latach ubiegłych klasyfikacja Gminy Błaszki przedstawiała się następująco :

2005 r. – Gmina i Miasto Błaszki 38 miejsce (1000 pkt)
2006 r. – Gmina i Miasto Błaszki 62 miejsce (1116 pkt)
2007 r. – Gmina i Miasto Błaszki 62 miejsce (1097 pkt)
2008 r. – Gmina i Miasto Błaszki 37 miejsce (1091 pkt)
2009 r. – Gmina i Miasto Błaszki 15 miejsce (4125 pkt)

Tagi:

Copyright © 2008-2019 AdminBlog All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.